КАКО СЕ ПОСТАЈЕ ЧЛАН ПСД "МАГЛЕШ" ВАЉЕВО?

Члан друштва може постати свако ко попуни приступницу, а одлуку доноси Управни одбор.

Чланарина за 2024. годину износи:

Категорија
износ дин.
Деца, ученици, студенти, пензионери и незапослени
600
Запослени
2100 
Нова књижица
100 
Маркица планинарског савеза Србије
800
 
Сваки члан добија књижицу и маркицу за текућу годину.
 

Све детаљније информације могу се добити у канцеларији Друштва уторком и четвртком од 18 - 20 часова на телефон: 014/236-377, мобилни: 064/646-11-03.

Можете посетити и нашу Facebook страницу: Маглеш планинарско друштво, Instagram страницу или нас контактирати како бисмо вас убацили у нашу Вибер групу.