Председник друштва:    Драган Пантелић  

Драган Пантелић

 Заменик председника:   Ранка Лујић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

Драган Пантелић,

Ранка Лујић,

Душан Обрадовић,

Перко Ђермановић,

Владимир Петронијевић,

Гордан Митровић,

Мирјана Ђорђевић,

Марко Пајић,

Гордана Шомођи,

Гордана Митровић,

Горан Голоскоковић

 

 

Председник Надзорног одбора:   Бранислав Веселиновић
Председник Комисије за акције:   Горан Голоскоковић