Председник друштва:    Миломир Милошевић  

 Заменик председника:   Драган Пантелић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА:

Миломир Милошевић, 
Драган Пантелић, 
Славко Николић,
Душан Обрадовић,
Зора Савић,
 Ранка Лујић,
Перко Ђермановић,
Јован Сипић,
Марија Пеулић,
Светлана Андрић,
Владимир Петронијевић.

Председник Надзорног одбора:   Бранислав Веселиновић
Председник Комисије за акције:   Драган Пантелић